image-enti

Un model docent propi totalment enfocat a l'àmbit laboral

L’alumnat d’Enti Sound aprèn amb un model experiencial on no es separa la teoria de la pràctica. És a dir, que es fusionen des del primer moment. Els estudiants treballen en un entorn molt similar al que es trobaran finalitzats els seus estudis. Això s’aconsegueix gràcies als projectes dissenyats pel professorat i al contacte permanent amb col·laboradors externs del sector.

Aspirem a formar professionals que s’insereixin fàcilment en el sector. Per això, l’enfocament del pla d’estudis s’orienta cap a l’emprenedoria i a la creació de connexions professionals potents.

La proximitat amb el professorat i tutors, un dels punts forts d'Enti Sound

A Enti Sound realitzem un seguiment personalitzat de cada alumne. L’acompanyem estimulant aquells aspectes més vocacionals i, alhora, reforçant tot allò que requereixi una millora.

Campus i equipament avançat

Les classes d’Enti Sound s’imparteixen al campus ubicat al districte de Les Corts de Barcelona. El nostre campus té molt bones connexions de transport públic.

Els estudiants disposen d’una aula de formació equipada amb pissarra de pentagrames, un teclat Casio PX-870 WE Privia, altaveus Yamaha HS8 i iMACs per a cadascun dels estudiants.

També disposen de dues aules d’estudi i un aula de treball grupal. A més, un estudi de gravació insonoritzat i equipat amb hardware i software especialitzat avançat.