Nikas_reppel

Niklas Reppel

NOM I COGNOMS

NIKLAS REPPEL

Funció:Professor

Estudis i assignatures

Grau PMSIE

  • Disseny de So 2

Dedicació professional

Investigador EURECAT

Multiinstrumentista

Formació acadèmica

Graduat de la Universitat de Música de Karlsruhe (MA) i TU Dortmund (B.Sc.).

Àrees d’especialització i experiència

-Disseny sonor i música.

-Àudio 3D

Altres professors