toni_xucla

Toni Xuclà

NOM I COGNOMS
ANTONI XUCLÀ GALINDO

Funció: Professor

Estudis i assignatures
Grau en PMSIE
-Professor de Projectes
-Professor de DAW 2

Dedicació professional
– Productor musical

Formació acadèmica
– Títol Superior de Música. Escola Superior de Música de Catalunya 2010.

Àrees d’especialització i experiència
-Creativitat.
-Disseny sonor i música.
-Producció musical

Publicacions rellevants
Articles divulgatius

HARMONIA POPULAR I MODERNA NOUS ELEMENTS HARMÒNICS EN LA MÚSICA
POPULAR. Toni Xucla. El Mèdol 2007

Método de Guitarra moderna. Sacle Ediciones 1990

Xarxes socials
Web: tonixucla.com
Twitter: @tonixucla
Instagram: @tonixucla
YouTube: www.youtube.com/tonixucla
Facebook: www.facebook.com/tonixucla

Altres professors